Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan is van belang als u een aanvraag voor krediet doet, maar kan ook zeker een functie hebben als u start en zich oriënteert op de markt. Het ondernemingsplan helpt u alle relevante zaken en actiepunten op een rijtje te zetten en is als u eenmaal bent gestart de meetlat waarmee u uw voortgang kan vergelijken. Daarmee is een ondernemingsplan van blijvende waarde.

Uw ondernemingsplan is voor u als ondernemer ook een visitekaartje voor eventuele investeerders en/of partners. Daarmee is het van belang dat het als een geheel makkelijk leest en ermee kan worden gecommuniceerd.
Zo voorkomt u de kans op miscommunicatie! Dooves.nl hanteert een heldere opbouw van u businessplan.
Een voorbeeld inhoudsopgave:

  • Introductie
  • Managementsamenvatting
  • Visie, Missie en Strategie
  • Product
  • Markt
  • Marketing plan
  • Financieel plan

Wilt u graag dit document samen met mij opzetten? Zie dan onze prijzen of neem direct contact op met Reindert Dooves.